LÖST: Förslag För Att åtgärda Rundll-fel

Om du får den bästa Rundll-felkoden på din PC, varför inte följa dessa felsökningsråd.Rundll-fel uppstår varje gång XP, Windows eller Vista-system startar och därför orsakas Rundll-felet av: Felaktig radering av dll-filen med avseende på. Saknade DLL-fel orsakade av att bara ta bort den delade DLL-mappen när programmet raderades. Den delade DLL-filen för raderas och infekteras dessutom via ett virus eller trojan.

Hur fixar jag ett RunDLL-fel?

RunDLL-fel på Windows Medical uppstår i många fall när alla program avinstalleras eller avinstalleras med ett antivirusprogram, men dess primära registerfaktor och schemalagda procedur finns fortfarande på alla system.

Vad sägs om RunDLL?

RunDLL är ett Windows-program som är avsett för att ladda och köra DLL-moduler (Dynamic Link Library). Alla DLL-moduler fungerar nära med hela Windows-datorn med det gemensamma målet att bli ännu bättre lyhörd och hantera diskutrymme.

rundll-fel

Vad är ett RunDLL-fel?

En RunDLL-fil betraktas som en Windows-operativsystemfil som de flesta verkar köra eller ladda strömsatt länk- eller DLL-biblioteksmoduler. RunDLL-felet uppstår när en DLL-fil har inkluderats i PC:s register för att köras på itc eller tas bort som en planerad karriär. När den här filen måste köras försöker Windows ladda dessa lista. Den kan dock inte hitta mer eller mindre alla filer, så ett RunDLL-fel uppstår.

See also  Hur Du Enkelt åtgärdar Omstartsslingan När Du Uppdaterar Windows

Vad är ett Rundll-fel?

Rundll .exe-dokument är systemprocesser detta är direkt relaterade till ditt system. Registrering. Alla DLL-filer är ett stort underbibliotek som innehåller kod och var och en av de data som används av många tekniker. Det hjälper till att uppnå snabbhet och minneseffektivitet i en hel kropps funktion genom att återanvända den exakta koden eller filen. för att utföra många applikationer i olika program. Felet kommer om programmet inte slutförs för att komma åt den här koden.

Del an: Förstå Rundll-felet

Tja, DLL är en förkortning för Dynamic Link Library, Windows-samlingen av kommandobegränsningar och . DLL-filer är filer som tidigare ägts och delas av flera program när det kommer till ditt Windows-program. Sålunda kan rundll.exe-filerna ofta hjälpa Windows X-operativsystemet att öka den fulla hastigheten och därmed minneseffektiviteten. Som det viktigaste namnet på företaget antyder, är rundll-brister relaterade till DLL-dator i det nya Windows-registret. Så om du ser en rundll. Det uppstod ett problem med startmeddelandet, vilken egen Windows-dator som helst kan frysa utöver körningen långsamt på grund av ett stort rundll-fel. RunDLL

RunDLL,

rundll-fel

Miljö, även känd som Rundll32.exe, är en nödvändig process som är direkt relaterad till ditt Windows-operativsystem. Det är ansvarigt för att ladda och köra DLL-moduler (Dynamic Link Library) som kan interagera nära med Windows-registret för att förbättra responsen och tillhandahålla Numerical Effects.activity.

Vilken RUNDLL är ett fel?

Föregående Efter att ha förklarat strategier för att fixa ett RUNDLL-fel, måste några av oss först förstå vad nästan varje enskilt RUNDLL-fel är. Alla Windows-drivsystem-prylar är beroende av filer med titeln DLL. DLL står för “Dynamisk avsedd för länkbibliotek”. DLL-filer liknar den i bibliotek fyllda med alla möjliga länkar till hjälp och råd, såsom tips och kod i binär form. Dina datorprogram behöver denna information för att fungera som ett företag. DLL personliga register fungerar som databaser som dina bestämda program kan komma åt. Dessa filer delas vanligtvis mellan flera program. Eftersom nya program som använder dessa råd DLL:er använder samma instruktioner tillsammans med ytterligare kod, minskar risken för tävlingar, till exempel, mellan dessa program bokstavligen. Detta kommer att göra ditt elektroniksystem mer effektivt.

Ta bort det faktiska RunDLL-felet när man kör manuellt

Om ingen av ovanstående metoder fungerar kan du helt enkelt ta bort felet i datorns registerpost och så att det inte kan visas igen och börjar faktiskt igen. För att göra detta, följ instruktionerna nedan.

Hur åtgärdar jag Rundll? Det fanns ett startproblem. Är parametern felaktig?

DLL-fel kan säkert ofta identifieras genom att avinstallera men installera om programmet som har blivit felaktigt. DLL-filer är små program som i sin tur kräver större applikationer för att köras, använd jag skulle börja från början när jag installerade om applikationen. Prova sfc /scannow eftersom DISM inte gav bra effekter. Förutom att reparera skadade gadgetfiler kan det här kommandot också användas lite mer för att fixa andra problem.

RunDll-fil

Detta är registret där MP3 RunDll-filen finns. RunDll-filer är förmodligen permanent associerade med de operativa modellprocesser som dessa personer ursprungligen skapades för. Filer kan hittas för att göra alla tekniker lättare tillgängliga och effektivare. Vad tror en person kommer att hända om dessa filer försvinner eller skadas? Datorn förlorar platsen för högkvalitativa processer och kan därför inte utföra hur de relaterade fungerar korrekt. Dessa RunDll-fel nämns ofta när du skriver.

Hur fixar jag RunDLL-fel på USB?

Har du någonsin stött på ett RunDLL-fel? Det uppstod ett problem med att köra förberedelsen, kunde du inte hitta den angivna delen? Detta är en känd bugg där den kan dyka upp på din PC eller så kan det vara USB-enheter och hindra dig från att komma åt filer långt borta. Detta händer när de flesta människor försöker ansluta USB-ström för att se till att du har din dator, eller när klienter upplever att du bara slår på din dator medan USB-porten också är ansluten till webbplatsen. Det här felet samt visar platsnamnet för det faktiska USB-minnet och inkluderar alla felmeddelanden i dialogrutan. Läs vidare för att ta reda på hur du fixar detta RunDLL-fel.